A Gene Bek

De accommodatie met ontmoetingsruimte en sporthal in Bekkerveld en Aarveld voor uw vereniging, uw vergadering.

 

Tacitustraat 130

6417 TZ Heerlen

Telefoonnummer: 045 8516530

Emailadres: ontmoeten@agenebek.nl

 

www.agenebek.nl