Werkplan 2020 Federatie  Gemeenschapshuizen Heerlen.

 

Bestuur.

Nadat in september 2017 de voorzitter gestopt is heeft het bestuur na enige tijd 2 nieuwe kandidaten kunnen vinden die het bestuur zijn komen versterken. Zij zijn in 2019 ingewerkt  en begin 2020 zal gekeken worden naar de verdeling van de functies onderling. 

 

Scholingsplan en aanbod 2020.

Ook in 2020 zal er een aanbod zijn van cursussen BHV, Sociale Hygiëne, Toepassing Hygiëne  Code HACCP, Allergenen, IVA training. Voor eventuele andere cursussen ter versterking kader en verdergaande professionalisering zullen er indien gewenst en noodzakelijk in  2020  naar maatwerk oplossingen gezocht worden.

  

Preventie medewerker.

Het bestuur maakt ook in 2020 gebruik van een preventiemedewerker om zich te laten adviseren inzake ARBO wetgeving en veiligheid. Hij zal echter niet meer functioneren voor alle huizen tenzij er een duidelijke vraag ligt die het bestuur honoreert.

 

Periodiek overleg met gemeente.

 • In 2020 zijn vier overleggen gepland met de wethouder, de belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:
 • Handhaven van ARBO en DHW beleid
 • Financiën en subsidiebeleid
 • Asbestsanering
 • Oneerlijke concurrentie
 • Ontwikkelingen in de markt
 • De relatie Federatie Gemeenschapshuizen en nieuw te openen Sociaal Culturele Accommodaties
 • Subsidies en andere regelingen m.b.t.asbestsanering gemeenschapshuizen.

 

Ledenvergaderingen

Deze zullen 4x per jaar plaatsvinden belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

 • Arbo en Veiligheid
 • Vergroten bestuurskracht
 • Scholing personen huizen
 • Knelpunten in de huizen
 • Trends en ontwikkelingen in de samenleving

 

Asbestsanering

Vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen zal er in de huizen die daar gebruik van willen maken door een gecertificeerd bureau in opdracht van het bestuur Federatie een onderzoek plaatsvinden over asbest in hun gebouw.

 

PR.

De website zal in de lucht blijven en indien gewenst aangepast worden

Tevens zullen we indien dit van toepassing is via een extra persbericht aandacht besteden aan de Federatie.

 

Nieuwe projecten.

Mochten er tijdens het jaar nieuwe ontwikkelingen zijn die vragen om een reactie, dan zal het bestuur zeker aandacht voor hebben middels een project er in 2020 een aantal nieuwe projecten opgepakt worden die een extra bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de huizen op verschillende gebieden. Drie zaken die zeker komend jaar aan bod komen zijn verkering vrijwilligers, verkering BHVers en duurzaamheid / energiebesparing

 

Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen

Limburgiastraat 36

6415 VT Heerlen

 

December 2019

 

Het bestuur