Werkplan 2019 Federatie  Gemeenschapshuizen Heerlen.

 

Bestuur.

Nadat in september 2017 de voorzitter gestopt is heeft het bestuur na enige tijd 2 nieuwe kandidaten kunnen vinden die het bestuur willen versterken. Zij zullen in 2019 ingewerkt worden en medio 2019 zal gekeken worden naar de verdeling van de functies onderling. 

 

Scholingsplan en aanbod 2019.

Ook in 2019 zal er een aanbod zijn van cursussen BHV, Sociale Hygiëne, Toepassing Hygiëne  Code HACCP, Allergenen, IVA training. Voor eventuele andere cursussen ter versterking kader en verdergaande professionalisering zullen er indien gewenst en noodzakelijk in  2019  naar maatwerk oplossingen gezocht worden.

  

Preventie medewerker.

Het bestuur maakt ook in 2019 gebruik van een preventiemedewerker om zich te laten adviseren inzake ARBO wetgeving en veiligheid. Hij zal echter niet meer functioneren voor alle huizen tenzij er een duidelijke vraag ligt die het bestuur honoreert.

 

Periodiek overleg met gemeente.

In 2019 zijn vier overleggen gepland met de wethouder, de belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

·       Handhaven van ARBO en DHW beleid

·       Financiën en subsidiebeleid

.    Asbestsanering

·       Oneerlijke concurrentie

·       Ontwikkelingen in de markt

·       De relatie Federatie Gemeenschapshuizen en nieuw te openen Sociaal Culturele Accommodaties

 

Ledenvergaderingen

Deze zullen 4x per jaar plaatsvinden belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

  • Arbo en Veiligheid
  • Vergroten bestuurskracht
  • Scholing personen huizen
  • Knelpunten in de huizen
  • Trends en ontwikkelingen in de samenleving

 

PR.

De website zal in de lucht blijven en indien gewenst aangepast worden

Tevens zullen we indien dit van toepassing is via een extra persbericht aandacht besteden aan de Federatie.

 

Nieuwe projecten.

Naar aanleiding van een vraag van de huizen en van de Federatie aan de huizen zullen er in 2019 een aantal nieuwe projecten opgepakt worden die een extra bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de huizen op verschillende gebieden. Drie zaken die zeker komend jaar aan bod komen zijn verkering vrijwilligers, verkering BHVers en duurzaamheid / energiebesparing

 

Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen

Limburgiastraat 36

6415 VT Heerlen

 

December 2018

 

Het bestuur