Werkplan 2018 Federatie  Gemeenschapshuizen Heerlen.

 

Scholingsplan en aanbod 2018.

Ook in 2016 zal er een aanbod zijn van cursussen BHV, Sociale Hygiëne, Toepassing Hygiëne  Code HACCP, Allergenen, IVA training. Voor eventuele andere cursussen ter versterking kader en verdergaande professionalisering zullen er indien gewenst en noodzakelijk in  2018  naar maatwerk oplossingen gezocht worden.

  

Preventie medewerker.

Het bestuur maakt ook in 2018 gebruik van een preventiemedewerker om zich te laten adviseren inzake ARBO wetgeving en veiligheid. Hij zal echter niet meer functioneren voor alle huizen tenzij er een duidelijke vraag ligt die het bestuur honoreert.

 

Periodiek overleg met gemeente.

In 2018 zijn vier overleggen gepland met de wethouder, de belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

·       Handhaven van ARBO en DHW beleid

·       Financiën en subsidiebeleid

·       Oneerlijke concurrentie

·       Ontwikkelingen in de markt

·       De relatie Federatie Gemeenschapshuizen en nieuw te openen Sociaal Culturele Accommodaties

 

Ledenvergaderingen

Deze zullen 4x per jaar plaatsvinden belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

  • Arbo en Veiligheid
  • Vergroten bestuurskracht
  • Scholing personen huizen
  • Knelpunten in de huizen
  • Trends en ontwikkelingen in de samenleving

 

PR.

De website zal in de lucht blijven en indien gewenst aangepast worden

Tevens zullen we indien dit van toepassing is via een extra persbericht aandacht besteden aan de Federatie.

 

Nieuwe projecten.

Naar aanleiding van een vraag van de huizen en van de Federatie aan de huizen zullen er in 2018 een aantal nieuwe projecten opgepakt worden die een extra bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de huizen op verschillende gebieden.

Het project met studenten Zuyd Hogeschool zal gecontinueerd worden met daarbij 3 aandachtspunten:

  • Maken / Updaten meerderen Onderhoudsplan per huis
  • Vraag gemeenschapshuis Welten voor doorlichten bedrijfsvoering
  • Project energie besparing en waar mogelijk huizen adviseren bij aan vraag subsidies duurzaamheid

 

Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen

Limburgiastraat 36

6415 VT Heerlen

 

December 2018

 

Het bestuur