Werkplan 2017 Federatie  Gemeenschapshuizen Heerlen.

 

Scholingsplan en aanbod 2017.

Ook in 2016 zal er een aanbod zijn van cursussen BHV, Sociale Hygiëne, Toepassing Hygiëne  Code HACCP, Allergenen training. Voor eventuele andere cursussen ter versterking kader en verdergaande professionalisering zullen er indien gewenst en noodzakelijk in  2017  naar maatwerk oplossingen gezocht worden.

 

Gezamenlijke inkoop.

Nieuwe mogelijkheden verkennen voor collectieve contracten / inkoop. Naast de mogelijkheid die er nu is.

 

Preventie medewerker.

Het bestuur maakt ook in 2017 gebruik van een preventiemedewerker om zich te laten adviseren inzake ARBO wetgeving en veiligheid. Voor alle huizen zal de RI&E ge up date worden

 

Periodiek overleg met gemeente.

In 2017 zijn vier overleggen gepland met de wethouder, de belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

·       Handhaven van ARBO en DHW beleid

·       Financiën en subsidiebeleid

·       Oneerlijke concurrentie

·       Ontwikkelingen in de markt

·       De relatie Federatie Gemeenschapshuizen en nieuw te openen maatschappelijke wijkgebouwen

 

PR.

De website zal in de lucht blijven en indien gewenst aangepast worden

Tevens zullen we indien dit van toepassing is via een extra persbericht aandacht besteden aan de Federatie.

 

Nieuwe projecten.

Naar aanleiding van een vraag van de huizen en van de Federatie aan de huizen zullen er in 2017 een aantal nieuwe projecten opgepakt worden die een extra bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de huizen op verschillende gebieden.

 

Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen

Limburgiastraat 36

6415 VT Heerlen

 

December 2016

 

Het bestuur