Werkplan 2020 / 2021 Federatie  Gemeenschapshuizen Heerlen.

 

Bestuur.

Het bestuur bestaat uit 4 personen die onderling de functies hebben verdeeld. Zij hebben een ondersteuner die als betaalde kracht op afroep zaken voor hen uitzoekt en uitwerkt.

 

Scholingsplan en aanbod 2020 / 2021.

Ook in 2020 en 2021 zal er een aanbod zijn van cursussen BHV, Sociale Hygiëne, Toepassing Hygiëne  Code HACCP, Allergenen, IVA training. Voor eventuele andere cursussen ter versterking kader en verdergaande professionalisering zullen er indien gewenst en noodzakelijk   naar maatwerk oplossingen gezocht worden.

  

Preventie medewerker.

Het bestuur blijft gebruik maken van een preventiemedewerker om zich te laten adviseren inzake ARBO wetgeving en veiligheid. Hij zal echter niet meer functioneren voor alle huizen tenzij er een duidelijke vraag ligt die het bestuur honoreert.

 

Periodiek overleg met gemeente. Jaarlijks zijn vier overleggen gepland met de wethouder Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling. De belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

 • Ieder jaar zijn vier overleggen gepland met de wethouder, de belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:
 • Handhaven van ARBO en DHW beleid
 • Financiën en subsidiebeleid
 • Asbestsanering
 • Oneerlijke concurrentie
 • Ontwikkelingen in de markt
 • De relatie Federatie Gemeenschapshuizen en nieuw te openen Sociaal Culturele Accommodaties
 • Subsidies en andere regelingen m.b.t.asbestsanering gemeenschapshuizen.

Ledenvergadering: Jaarlijks 4 vergaderingen met de besturen van de aangesloten gemeenschapshuizen. De belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

 • Arbo en Veiligheid
 • Vergroten bestuurskracht
 • Scholing personen huizen
 • Knelpunten in de huizen
 • Trends en ontwikkelingen in de samenleving
 • Gevolgen Pandemie

 Projecten:

 • Asbestsanering: Vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen zal er in de huizen die daar gebruik van willen maken door een gecertificeerd bureau in opdracht van het bestuur Federatie een onderzoek plaatsvinden over asbest in hun gebouw.
 • Informatieuitwisseling Coronamaatregelen en vraagbaak bij subsidies en toeslagen inzake de financiele consequenties van de genoemde maatregelen.

OR: 

 

De website zal in de lucht blijven en indien gewenst aangepast worden. Tevens zullen we indien dit van toepassing is via een extra persbericht aandacht besteden aan de Federatie.

 

Nieuwe projecten.

Mochten er tijdens het jaar nieuwe ontwikkelingen zijn, die vragen om een reactie, dan zal het bestuur zeker daar aandacht aan besteden. In 2020 zijn een aantal nieuwe projecten opgepakt, die een extra bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de huizen met name de informatievoorziening tijdens de Corona-Pandemie.

 

Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen

 

Vechtstraat 3 

6413VZ Heerlen

 

Het bestuur