A Gene Bek

De accommodatie met ontmoetingsruimte en sporthal in Bekkerveld en Aarveld voor uw vereniging, uw vergadering.

 

Tacitustraat 130

6417 TZ Heerlen

045 8516530

ontmoeten@agenebek.nl

www.agenebek.nl